not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
Framsida / Organpatologi / Benmärg / Neoplasi / Myelom / Myelom, 400x
bild

Myelom, översikt
   
Myelom, 40x
   
Myelom, 400x
   

Myelom

Ett tätt, atypiskt infiltrat av plasmaceller har trängt undan den normala benmärgsvävnaden (pilar) nästan helt och hållet. Tumören innehåller många mitoser.
400x, H&E.