not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Myelom, översikt
   
sivusto123
Myelom, 40x
   
sivusto123
Myelom, 400x
   

Myelom

Den täta atypiska infiltrationen av plasmaceller har trängt undan den normala benmärgs- vävnaden nästan helt och hållet.
40x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback