not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Skivepitelkarcinom i livmoderhals
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom i livmoderhals, 40x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom i livmoderhals, 100x
   
sivusto123
Skivepitelkarcinom i livmoderhals, 400x
   
sivusto123
Kohdunkaula
   

Skivepitelkarcinom i livmoderhals

Tumörcellerna bildar keratinpärlor (pilspets), som färgas röda med H&E. Tumörcellerna är stora och både cellerna och deras kärnor varierar i form och storlek. Kärnorna är ofta hyperkromatiska. Mitoser förekommer i måttliga mängder (pil). Den kraftiga keratiniseringen och kärnornas svaga atypigrad visar att detta är ett fullt differentierat skivepitelkarcinom i livmoderhals.
100x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback