not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, leiomyom
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 40x
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 100x
   
sivusto123
Tumör i glatt muskulatur, 200x
   
sivusto123
Sileä lihas
   
sivusto123
Kohtu
   

Tumör i glatt muskulatur

Livmodervägg.
Bilden visar välavgränsade virvlar i den glatta muskelväggen. Det är fråga om en godartad tumör i glatt muskulatur eller leiomyom. Mellan muskelcellvirvlarna finns intensivt rödfärgade bindvävsfibrer.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback