not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Tumör i glatt muskulatur, leiomyom
   
Tumör i glatt muskulatur, 40x
   
Tumör i glatt muskulatur, 100x
   
Tumör i glatt muskulatur, 200x
   
Sileä lihas
   
Kohtu
   

Tumör i glatt muskulatur

Livmodervägg.
Bilden visar välavgränsade virvlar i den glatta muskelväggen. Det är fråga om en godartad tumör i glatt muskulatur eller leiomyom. Mellan muskelcellvirvlarna finns intensivt rödfärgade bindvävsfibrer.
40x, H&E.