not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, översikt
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 40x
   
sivusto123
Cellen sväller, 100x
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 400x
   
sivusto123
Maksa
   

Fettdegeneration

Snitt från lever med fettdegeneration (fettlever, fatty liver). I levercellerna förekommer stora, runda, tomma hål, som uppkommit vid preparatframställningen, då fettet lösts ut från dem. Sinusoiderna är fyllda med blod.
100x, H&E. 
 
Accessibility Feedback