not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, översikt
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 40x
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 100x
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 400x
   
sivusto123
Maksa
   

Fettdegeneration

Fettet i levercellerna gör att cellens volym ökar, cellmembranen töjs ut och kärnan trycks mot ena kanten av cellen (pil). I de friska levercellerna är kärnan stor och rund och ligger centralt i cellen. De röda blodkropparna i sinusoiderna lyser rött.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback