not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, översikt
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 40x
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 100x
   
sivusto123
Fettdegeneration, fettlever, 400x
   
sivusto123
Maksa
   

Fettdegeneration

Snitt från lever med låg-moderat fettdegeneration. I de ljusa områdena (pilspetsarna) förekommer grupper av leverceller med fettdegeneration.
H&E.

 
 
Accessibility Feedback