not available not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Hodgkins sjukdom, översikt
   
Hodgkins sjukdom, 100x
   
Hodgkins sjukdom, 400x, A
   
Hodgkins sjukdom, 400x B
   
Hodgkins sjukdom, 400x, C
   
Hodgkin´s sjukdom
   
Imusolmuke
   

Hodgkins sjukdom

Snitt från en stor lymfknuta, vars allmänna struktur är störd. Reed-Sternbergs jätteceller förekommer. De är typiska för Hodgkins sjukdom. I bakgrunden syns lymfatisk vävnad  i varierande mängd.
100x, H&E.