not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hodgkins sjukdom, översikt
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 100x
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, A
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x B
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, C
   
sivusto123
Hodgkin´s sjukdom
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Hodgkins sjukdom

Snitt från en stor lymfknuta med störd allmän struktur. Reed Sternbergs jätteceller syns tydligt (pilspets). En del av dessa celler är apoptotiska (pil). I bakgrunden ser man lymfocyter och organefärgade eosinofila granulocyter.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback