not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Hodgkins sjukdom, översikt
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 100x
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, A
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x B
   
sivusto123
Hodgkins sjukdom, 400x, C
   
sivusto123
Hodgkin´s sjukdom
   
sivusto123
Imusolmuke
   

Hodgkins sjukdom

Snitt från en stor lymfknuta med störd allmänn struktur. Reed Sternbergs jätteceller syns tydligt. De är typiska för Hodgkins sjukdom. Kärnorna ligger ofta spegelvänt mot varandra (pilar). I vardera kärnan syns en central nukleol, vilket ger upphov till en s.k. "uggleögoncell".
Det förekommer dessutom andra stora en-kärniga celler med klart cytoplasma. Det är också fråga om tumörceller. I bakgrunden syns lymfocyter och organgefärgade eosinofila granulocyter i varierande mängd.
400x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback