not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sekretionsfasen
   
Sekretionsfasen, 40x
   
Sekretionsfasen, 200x, A
   
Sekretionsfasen, 200x, B
   
Sekretionsfasen, 400x
   
Kohtu
   

Sekretionsfasen

I sekretionsfasens slut är körtlarna i endometrium sågbladsformigt förstorade (*). Körtelepitelet är oftast ganska högt, enskiktat och består av cylindriska celler.
40x, H&E.