not available not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

Sekretionsfasen
   
Sekretionsfasen, 40x
   
Sekretionsfasen, 200x, A
   
Sekretionsfasen, 200x, B
   
Sekretionsfasen, 400x
   
Kohtu
   

Sekretionsfasen

Körtelepitelet är oftast ganska högt, enskiktat och det består av cylindriska celler. Kärnorna är basala (pilspetsar) och cytoplasmat är vanligen ljust på grund av vakuolerna (pilar). I körtlarnas lumen finns sekret. Mitoser saknas både i epitel och stroma.
200x, H&E.