en fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

Fettdegeneration, fettlever, översikt
   
Fettdegeneration, fettlever, 40x
   
Fettdegeneration, fettlever, 100x
   
Fettdegeneration, fettlever, 400x
   
Maksa
   

Fettdegeneration, rasvoittuminen

Fettdegeneration sker framför allt i leverns celler. Fettet inlagras i form av droppar, vilket leder till att kärnorna i levercellerna trycks utåt, närmare cellmembranen. Fettdegeneration uppkommer bland annat som en följd av övervikt, långvarigt bruk av alkohol och förgiftning.