not available se
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Ateroskleros, översikt
   
sivusto123
Ateroskleros 40x A
   
sivusto123
Ateroskleros 40x B
   
sivusto123
Ateroskleros 400x
   
sivusto123
Valtimo
   

Ateroskleros

Snitt från aorta. Rester efter nålformade kolesterolkristaller syns tydligt samt dessutom den amorfa massan som omger dem.
40x, H&E.

 
 
Accessibility Feedback