fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Omgivningsfaktorer

Kemiska och fysikaliska faktorer i miljön såsom temperatur, pH, tillgång till vatten och syre påverkar direkt mikrobernas liv. Olika mikrober reagerar mycket olika på miljöfaktorer, vilket betyder att samma omständigheter kan vara nyttiga för en del men skadliga för andra. Detta har stor betydelse för mikrobernas utbredning i naturen.

 

Vissa mikroorganismer de s.k. extremofilerna kan leva under mycket svåra förhållanden. Observera att extremofilerna de facto lever under för dem optimala förhållanden. Det är bara för människan som dessa förhållanden känns/är extrema. Extremofilerna tål extrema temperaturer, mycket sura eller basiska omständigheter, höga salthalter och högt hydrostatiskt tryck och extrem torka.
 

 

 

 
 
Accessibility Feedback