fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av tidig endosom
   

Tidiga endosomer

Endosomer bildar ett nätverk av membraner i cellen. De når från cellens utkant intill kärnan. De som ligger nära cellmembranet kallas tidiga endosomer.
De som ligger nära kärnan kallas sena endosomer.

På några minuter förs det endocyterade materialet från cellens utsida via de tidiga endosomerna till de sena endosomerna eller lysosomerna. Tidiga endosomer är rörformade membranstrukturer, i vilka molekyler sorteras för transport till sena endosomer eller tillbaks till cellmembranet. pH:et i tidiga endosomer är svagt surt (ca 6). Detta pH-värde beror på Na+/H+ utbytet, som sker över endosommembranet. De molekyler, som tagits upp från cellens utsida, lossnar troligen från sina receptorer just på grund av det låga pH:et. Receptorerna återförs till cellmembranet med hjälp av transportvesikler.

En tidig endosom uppstår i och med att klatrinet avlägsnas från de klatrintäckta vesiklerna. De tidiga endosomerna flyter samman med likadana vesikler. SNARE-proteiner (soluble N-ethylmaleimide-sensitive factor adaptor protein receptors), som förekommer parvis på vesiklerna, inducerar vesiklernas membranfusion. När ett par lossnar från varandra kan SNARE-molekyler från olika vesikler fästa vid varandra.

Olika rab-proteiner ansvarar för koordineringen av cellens många olika vesikler såsom bl. a. bildningen av vesikler och deras rörelser. Tidiga endosomer har vanligen rab5-proteiner i sina membraner. rab5-protein används därför som marker för tidiga endosomer. En annan marker är EEA-1-proteinerna (early endosome associated protein). Både rab5- och EEA-1-proteinerna är aktiva vid endosomernas membranfusioner. 

Tidiga endosomer övergår till sena endosomer då rab5-protein ersätts med rab7-protein.
På den mot kärnan vättande sidan av den tidiga endosomen utvecklas områden med rab7-protein, som lossnar i form av små vesikler och smälter samman med sena endosomer. Dessutom rör sig endosomerna under sin mognadsprocess mot cellens centrum längs miktotubuli.

 
 
Accessibility Feedback