fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Kärnan polku Kärnans uppgifter
klass 1

Kärnans uppgifter

Kärnan är centrum för bildningen av RNA-molekylerna, som i sin tur reglerar cellens funktioner i enlighet med den genetiska koden. I kärnan är DNA:et kopplat till proteiner och bildar kromatin. Vid cellens delning grupperar sig kromatinet och kondenceras till kromosomer.
Vid RNA-transkriptionen i kärnan:
1. märks 5'-ändan med 7-metyl-guanyl,
2. till 3'-ändan kopplas adenyl-baser kopplas,
3. RNA-splitsning sker

I kärnan förvaras det genetiska materialet, det fördubblas (replikationen) och överförs till dottercellerna. (se Cellcykeln).
Via kärnmembranet transporteras en mycket stor mängd molekyler in till och ut ur kärnan dvs transport mellan kärna och cytoplasma.
I kärnan finns rikligt med s.k. transkriptionsfaktorer dvs proteiner, som genom att binda till DNA, reglerar den ifrågavarande genens aktivitet.

 
 
Accessibility Feedback