fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Extracellulärmatrix polku Receptorer i extracellulärmatrix
klass 3

Receptorer i extracellulärmatrix

Integriner förenar cellens inre stödskelett med
molekylerna i extracellulärmatrix, vilket under-
lättar cellernas rörlighet, deras polarisering och
bindning till extracellulärmatrix. Integrinerna
deltar i två ganska olika kontakter mellan cell och extracellulärmatrix:
1. focal adhesion
2. hemidesmosomer
Vid focal adhesion binder integriner, med hjälp av länkmolekyler, aktinfibrer inne i cellen med fibronektin ute i extracellulärmatrix.
I hemidesmosomer binder integriner, med hjälp av länkmolekyler, intermediära filament inne i cellen (t.ex keratin) med laminin i basalmembranen.
Bilden visar: HEMIDESMOSOM; LAMININ; INTEGRINER; extarcellulärmatrix; cytoplasma; INTERMEDIÄRA FILAMENT; FIBRONEKTIN; AKTINFILAMINT.

Integriner deltar i regleringen av många olika fysiologiska processer:
1. vävnadernas morfogenes
2. inflammation
3. sårläkning
4. cellernas tillväxt
5. celldelningen
Tiotals olika proteiner fäster vid integrinernas intracellulära delar och bildar stora komplex, som möjliggör noggranna och exakta svar på utifrånkommande signaler. Sålunda förmedlar t.ex. talin och a-aktinin integrinernas bindning till cellernas aktinstödskelett. Efter det att liganden bundits aktiverar dessa integriner signalrutter, som påverkar aktinskelettets struktur och därmed cellens tillväxt och rörlighet.

Integriner förmedlar signaler över cellmembranen både inåt och utåt. Bindningen av liganden leder till intracellulära signaler och cellen kan dessutom reglera integrinernas aktivitet (ligandens bindning) enligt behov. Integriner kan bilda grupper, vilket aktiverar den intracellulära signaleringen. För att uppnå optimalt cellsvar bör integriner och tillväxtfaktorer samarbeta. För att odlade celler skall dela sig krävs inte enbart närvaro av tillväxtfaktorer utan cellerna behöver fästa vid extracellulärmatrix, vilket sker via integriner.
 

 

 
 
Accessibility Feedback