fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cellmembranets socker

Sockergrupper binder huvudsakligen till proteiner vid:
1. serinets (Ser) eller treoninets (Thr) OH-grupp
2. asparginets (Asn) NH2-grupp.
Bindningen är O- eller N-glykosidiska.

Vid punkt A ser man hur proteoglykaner oftast binder till serin.
Vid punkt B ser man hur keratinsulfat vanligtvis binder till serin.
Vid punkt C ser man exempel på en möjlig O-glykosidisk oligosackarid
Vid punkt D ser man strukturen för en N-glykosidisk oligosackarid

Översätt: "Core-protein"; Xyl = xylos; Gal = galaktos; GloUA = glukoronsyra; GalNAC = N-acetylgalaktosamin; GlcNAc = N-acetylglukosamin; Sia = sialsyra; Fuc = Fukos; Man = mannos.

 
 
Accessibility Feedback