fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cellmembranets byggnad

Mängden proteiner i de biologiska membranerna varierar mycket (se bilden). Mest proteiner förekommer i mitokondriens inre membran. Största delen av membranproteinerna är s.k. integrala proteiner, som går igenom det dubbla lipidskiktet. De integrala proteinerna fungerar bl.a. som enzymer, transportmolekyler och receptorer eller mottagarmolekyler.
Översätt bildtext: Mitokondriens inre membran; Muskelcellens inre membransystem; Mitokondriens yttre membran; Röda blodkroppens membran; Levercellens cellmembran; Myelin; Protein/Lipid 

Många av cellmembranets proteiner är delvis eller helt stationära. Aktin och spektrin, som hör till cellens stödproteiner, binder en del cellmembranproteiner. Andra membranproteiner (t. ex. integrinerna) binder till det extracellulära materialet. 

Kolhydrater är ofta bundna till cellmembranproteinernas yttre delar. Ordet glyko-, som används i dessa molekylnamn, hänvisar alltid till sockerstrukturen. Så har t. ex. glykoforin många oligosackarider bundna till sig. Proteiner, som har kolhydrater bundna till sig, kallas glykoproteiner. I ändan på dessa sockermolekyler finns vanligtvis sialsyramolekyler, vilket innebär att de flesta glykoproteiner är anjoniska dvs. negativt laddade.

Det är mycket svårare att isolera membranproteiner för strukturanalys än proteiner i cytoplasmat. Detta beror på att membranproteinernas struktur mycket lätt förändras i samband med isoleringen.

 
 
Accessibility Feedback