fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Cellmembranets lipider

Lipiderna i cellens membraner associerar spontant till ett bimolekylärt skickt. Lipidmolekylens hydrofoba del (vattenavstötande) pekar inåt och dess hydrofila del (= polära huvud) (vattenlös-liga) pekar utåt. Fosfolipiderna utgör den vanli- gaste lipidgruppen i biologiska membraner.

Fosfolipiderna i cellmembranet roterar hela tiden runt den axel, som bildas av fettsyrekedjorna. Enskilda fosfolipider rör sig lätt i cellmembranet (lateral rörelse) och de kan också byta plats med varandra.

Membranbundna enzymer framställer nya fosfolipider utgående från de fettsyror, som finns i den omedelbara närheten.

En del av lipiderna måste emellertid överföras från det ena lipidlagret till det andra. Detta sker med hjälp av flip-flop enzymer. Dessa enzymer förmår tydligen selektivt överföra fosfolipider så att den assymmetriska fördelningen av fosfolipider bibehålls.

 

 
 
Accessibility Feedback