not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

EM bild av sER

Elektronmikroskopisk bild av slätt endoplasmatiskt retikel (sER) från levercell (mus).
pilspets = SER
pil = RER
M = mitokondrie
P = peroxisom

 
 
Accessibility Feedback