not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Spermien

Spermiernas uppgift är att föra det haploida paternella genomet till äggcellen. Detta sker i samband med befruktningen.
Spermien rör sig mycket aktivt med hjälp av sin flagell. Kraften för rörelsen fås från mellanstycket, som ligger just under spermiens huvud. I mellanstycket finns rikligt med mitokondrier.
Spermiens DNA ligger i huvudet. Huvudet omges av en huvlik acrosom, som innehåller många proteolytiska enzymer samt dessutom hyaluronidas. 
När ägget och spermien möts sker en s.k. acrosomreaktion. Acrosomen och cellmembranet går sönder varvid acrosomens enzymer friges.

 
 
Accessibility Feedback