fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Ribotzymer
   

RNA-katalys

RNA innehar en central position vid molekylernas evolution.
RNA har nämligen katalytiska egenskaper och därför möjlighet
att reglera bildningen av enga kopior och andra RNA-molekyler.
RNA har en struktur som möjliggör överförning av genmaterial till nästa generation. RNA förekommer huvudsakligen som enkelsträngat, vilket ger möjlighet till stor strukturell mångformighet.

Man har under laboratorieförhållanden visat att en RNA-molekyl bestående av 52 nukleotider kan fungera som en katalysator. Man har vidare konstaterat att en enstaka katalytisk RNA- molekyl, ett sk ribotzym, kan vrida sig på två olika sätt, som har olika katalysiska egenskaper. Detta innebär att RNA-molekyler, som är enzymatiskt aktiva, kan ha ett gemensamt ursprung trots att de har olika strukturer och funktioner.

RNA har en central roll vid proteinsyntesen i levande organismer. Budbärar-RNA (messenger-RNA = mRNA) bestämmer aminosyreordningen, transfer-RNA (tRNA) hämtar de rätta aminosyrorna i rätt ordning till den proteinproducerade enheten, ribosomen, där det ribosomala RNAet (rRNA) är av central betydelse. Flera typer av RNA-molekyler deltar alltså i proteinsyntesen.

 
 
Accessibility Feedback