not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Ribotzymer

 

RNA-molekyler med katalytisk aktivitet kallas RNA-enzymer eller ribozymer. Hit hör bl.a. vissa RNA introner med förmåga till "self-splicing" och endel viralt RNA. År 1981 visade Thomas Cech och hans forskargrupp att det encelliga urdjuret Tetrahymena thermophilus har förstadier till rRNA med förmåga att katalysera sin egen spjälkning till mogna rRNA-molekyler.

År 1983 gjorde Sidney Altman liknande observationer. Han studerade ribonukleas P, som deltar i processeringen av tRNA-förstadier. Ribonukleas P är ett ovanligt enzym, som består av proteiner och RNA. Dess katalytiska aktivitet ligger i RNA-underenheten. Till skillnad från det självspjälkande rRNAet riktar sig den katalytiska aktiviteten hos ribonukleas P mot substrat utanför.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ribotzymerna anses vara en kvarleva från den s.k. RNA-världen. Ribotzymerna tros ha fungerat både som lager för biologisk information och som enzymer. Ribotzymernas katalytiska centrum består enbart av RNA. De behöver ingen proteindel vid katalysen. Den vanligaste ribotzymen i cellerna är ribosomen. Man har visat att ribosomerna i Thermus aquaticus bakterier, som lever vid mycket höga temperaturer, har ett katalytiskt centrum, som består nästan enbart av 23S rRNA.

 

Ribotsyymien uskotaan olevan jäänne ns. RNA-maailmasta, jossa ne ovat voineet toimia sekä biologisen informaation varastoijina että entsyymeinä. Ribotsyymien katalyyttisten keskusten on osoitettu rakentuvan pelkästään RNA:sta, eivätkä ne tarvitse proteiiniosaa katalyysiä varten. Yleisin soluissa esiintyvä ribotsyymi lienee ribosomi, sillä mm. korkeissa lämpötiloissa elävän Thermus aquaticus –bakteerin ribosomeilla tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet ribosomien katalyyttisen keskuksen muodostuvan lähes yksinomaan 23S rRNA:sta.

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback