fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Replikationen
   

Det semikonservativa DNA:et

DNA mångfaldigas genom replikation. Det första som sker är en separation av kedjorna i DNA-dubbelhelixen. I samband med detta blir baserna tillgängliga. De enzymer (DNA-poly-meraserna), som är verksamma under replikationen, använder var sin DNA-sträng som modell vid nybildningen. De nya DNA-dubbelhelixarna byggs upp genom att addera de rätta baserna till  den växande polynukleotidkedjan. Resultatet är två DNA-dubbelhelixar, som båda består av en ursprunglig sträng och en komplementär sträng. Bilden visar den ursprungliga DNA-strängen i rött och den nybildade i blått. 

Översätt: Gammal sträng; Ny sträng 

 
 
Accessibility Feedback