fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Näring

Termen metabolism täcker alla kemiska reaktioner som ingår i cellens ämnesomsättning. Hit hör katabola eller nedbrytande och energigivande reaktioner och anabola  eller uppbyggande reaktioner, som producerar nya föreningar. Inom katabolismen kan cellerna utnyttja antingen ljus eller kemiska föreningar som energikälla.
Beroende på energikälla indelas mikroorganismer i två grupper:
1. kemotrofer (som använder kemisk energi) 
2. fototrofer (som använder ljusenergi).

 

För de anabola (biosyntetiska) reaktionerna behöver mikroorganismerna näring, utgående från vilken nya makromolekyler och andra cellkomponenter kan syntetiseras. Organismerna behöver s.k. makronäring i stora mängder och mikronäring i ytterst små mängder. Ungefär 50 % av cellen består av grundämnet kol (C). Kolet kan härstamma från organiska eller oorganiska föreningar. De mikroorganismer som använder organiskt kol kallas heterotrofer medan de som använder oorganiskt kol eller koldioxid kallas autotrofer

 

Det andra mycket viktiga makronäringsämnet är kväve (N), som behövs för syntes av nukleinsyror och proteiner. Ca 12 % av torrvikten in en typisk bakterie består av kväve. Största delen av det i naturen förekommande kvävet är i oorganisk form (NH3, NO3-, N2). Andra viktiga makronäringsämnen är P, S, K, Mg, Ca, Na och Fe.

 

 

För sin tillväxt behöver organismerna dessutom mikronäringsämnen, dvs. spårämnen och tillväxtfaktorer. Metaller som finns i vissa enzymer är mikronäringsämnen. Vitaminer och aminosyror är tillväxtfaktorer. Tiamin, biotin,  B6- och B12 vitaminer är de vanligaste mikronärningsämnena för mikroorganismer.

 

 

 
 
Accessibility Feedback