fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av hemidesmosom
   

Hemidesmosom

Hemidesmosomer förankrar cellen vid det extra-cellulära matrixet. På cellens insida liknar hemi-desmosomen en halv desmosom. På cellens utsida fästs cellen vid basalmembranet med hjälp av integriner. Tunna filament löper från cellmembra-net till basalmembranet och kopplar dem samman.
Trots att hemidesmosomerna kopplar till cytoske-lettet saknar de desmoplakiner och desmogleiner, vilket kännetecknar desmosomerna. Kännetecknande för hemidesmosomer är följande proteiner: 1) plektin, 2) BP180 (= kollagen XVII) och 3) BP230 antigener samt 4) integriner (a6b4).

Översätt bildtext: hemidesmosom; keratinfilament; basalmembran
I hemidesmosomer förekommer dessutom bl. a. följande molekyler: 1) kollagen IV, 3)kollagen VII (i huden), 4) heparansulfat-proteoglykan och 5) lamininer.

Integriner deltar i signaleringen i samband med differentiering, celldelning och apoptos.

 
 
Accessibility Feedback