not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

EM-bild av hemidesmosom

Elektronmikroskopisk bild av keratinocyter i hud från mus. Basalmembranen (pilspets)
löper mellan det innersta skiktet (Stratum germinativum) i epidermis (överhuden) och de översta delarna av dermis (läderhuden).
H = hemidesmosomer
D = desmosomer
pil = keratin (intermediära filament)
pilspets = basalmembran
stjärna = kollagen

 
 
Accessibility Feedback