fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

pH

I de flesta naturliga miljöer varierar pH mellan 5 och 9. Detta pH är också det optimala för de flesta mikrober de s.k. neutrofilerna. Organismer med ett lägre pH-optimum (pH 1-5) kallas acidofiler. Organismer med ett högre pH-optimum (pH 9-12) kallas alkalofiler. Många mikrober har flera pH-optimiområden beroende på bl.a. näringstillgång och temperatur.


Fastän pH utanför cellen skulle vara mycket surt eller mycket alkaliskt så bör pH inne i cellen hållas nära det neutrala området. Detta för att makromolekylernas stabilitet skall bibehållas. Detta är orsaken till att man i laboratorieförhållande tillför buffrande kemikalier till odlingsmedierna. Deras uppgifter är att stabilisera pH.

Acidofilerna skyddar sig mot den sura omgivningens genom att:
1. minska cellmembranets permeabilitet,
2. avsöndra buffrande molekyler
3. aktivt pumpa ut vätejoner ur cellen.
Dessa åtgärder hjälper cellen att bibehålla sitt inre pH mellan 6,5 och 7,0. 

Alkalofilerna bibehåller sin inre homeostas genom aktiv och passiv reglering. Alkalofilernas cellmembran har lägre permeabilitet och cytoplasma innehåller rikligt med polyaminer, vilket har buffrande effekt. Vidare deltar cellmembranets Na+-kanaler aktivt i att sänka pH. Alkalofilernas enzymer är mycket pH-stabila och detta utnyttjas vid framställning av detergenter.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback