fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Perifera proteiner

De perifera proteinerna sitter löst bundna till membranets in- eller utsida. De utgör ca 30% av alla membranproteiner. Perifera proteiner binds ofta vid cellmembranet med icke-kovalenta bindningar. Ett exempel på detta är spektrin i röda blodkroppar (se bild).

Perifera proteiner kan lätt avlägsnas från membranytan, t.ex. genom behandling med koncentrerade saltlösningar eller genom att ändra pH. Cellmembranet skadas inte av denna behandling.

Perifera proteiner kan fästa vid de yttre delarna av cellmembranets integrala proteiner (= transmembrana proteiner) med hjälp av jonbindningar. Växelverkan mellan proteinerna binder dem samman. Perifera proteiner kan också fästa vid fosfolipidernas polära huvud.

En del av de perifera membranproteinerna förankras också vid lipidskiktet med kovalenta bindningar.

 

 
 
Accessibility Feedback