fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Nukleosom

En nukleosom består av ett histonkomplex, som innehåller två molekyler av vardera histon H2A, H2B, H3 och H4. Kring detta komplex är DNA-dubbelspiralen, bestående av ca 200 baspar,
(den gröna strängen i bilden) virad två varv.

Varje nukleosom befinner sig på ett visst avstånd från nästa.
Den sammanlänkande delen av DNA kallas linker-DNA.
Linker-DNA varierar i längd mellan 10 och 1000 baspar. 

Histon H1 (ljusröd i bilden) håller ihop nukleosomerna. Nukleosomerna packas samman till en tjock tråd, en s.k. nukleosomfiber, som är ca 30 nm tjock och 0.1 cm lång.

En gen som omfattar 10.000 baspar består av ca 50 nukleosomer.

Vid transkriptionen öppnas DNA-dubbelspiralen. En s.k. dekondensering äger rum. I samband med detta lossnar histon H1-molekylerna.  En viss kontakt mellan histon H1-molekylerna och nukleosomerna torde dock finnas kvar under största delen av transkriptionen, om än i lösare form.

På vissa ställen saknas nukleosomer. Man kallar dessa områden genregleringsområden.

 

 
 
Accessibility Feedback