not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Äggcell

Äggcellerna ligger i kvinnans ovarier. När kvinnan blir könsmogen börjar några folliklar mogna varje månad. Oftast hinner endast en blir helt färdig.
Under mognadsprocessen sväller follikeln och den spricker, varvid äggcellen kastas ut i äggledaren och förs till uterus.
Äggcellen omges av follikelns granulosaceller. En del av dessa celler hänger kvar runt äggcellen efter ovulationen, då ägget lossnat från ovarierna. Granulosacellerna lossnar så småningom från äggcellen. Kvar blir det innersta lagret som hjälper äggcellen att skapa rätt miljö åt sig.
Äggcellen omges ganska länge av zona pellucida, som ger ett mekaniskt stöd åt ägget samt reglerar vilka ämnen, som transporteras in och ut ur ägget.

 

 
 
Accessibility Feedback