fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrovilli
klass 2

sivusto123
EM bild av mikrovilli
   

Mikrovilli

Mikrovilli är fingerlika utskott på epitelcellernas yta.
Ämnen transporteras över cellmembranet på tre olika sätt:
1. passiv diffusion
2. faciliterad diffusion
3. aktiv transport
Aktiv transport kräver transportproteiner som ofta kallas pumpar. Mängden pumpar/cell yta är vanligtvis mycket hög och omöjlig att öka på annat sätt än genom att förstora cellens yta. Detta har skett i tunntarmen och i njurarnas kanalsystemet. Där finns   speciella ytförstorande strukturer dvs. mikrovilli.

Mikrovilli förstorar epitelcellens absorberande yta. Enterocyterna, som är de absorberande cellerna i tunntarmen, har ca 3000 mikrovilli per cell. Detta innebär att den absorberande ytan förstoras ca 30 gånger.

Översätt bilderna: Aktin; tunntarmens veck; Villus, tarmludd; kapillärer; lymfkärl; villus epitelcellskikt; Mikrovillus; cellmembran; aktin; myosin och calmodulin; tvärbindningar: fimbrin och villin; spektrin; terminal web; intermediära filament


 

 
 
Accessibility Feedback