fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober
klass 3

sivusto123
Mycoplasma
   

Mikrober

Bakterierna saknar kärna. De varierar i storlek mellan 1 och 10 µm. Till gruppen mycoplasma räknas bakterieliknande organismer, som vanligen lever som parasiter i djur- och växtceller. De mäter 0,3 µm och uppåt och förorsakar olika sjukdomar bl.a. infektioner i andningsvägarna och ögon- och öroninflammationer.

Virus är små mikrober, som inte kan föröka sig självständigt. De behöver alltid en värdcell, vars ämnesomsättning de kan utnyttja. Virus räknas inte till celler.
Virus med mycket få gener kallas viroid och virusoid.

 

.

 
 
Accessibility Feedback