fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober
klass 2

Mikrober

Mikrober är mikroskopiska organismer, som finns överallt i vår miljö:
1. i vattnet
2. i jorden
3. i luften
4. i växter
5. i levande och döda djur.
Till mikroberna räknas bakterier och virus och ofta också encelliga urdjur.

Många bakterier är nyttiga för oss.
1. "Goda bakterier" producerar antibiotika, för bekämning av "onda" = sjukdomsalstrande bakterier
2. I vår matspjälkningskanal förekommer många olika bakterier som assisterar vid absorptionen av näring.
3. Symbiotiska bakterier lever på trädens rötter. De binder kväve (N) från luften, vilket utnyttjas av värdträdet.
4. Bakterier behövs vid framställning av joghurt, surmjölk och ost.
5. I molekylärbiologiska laboratorier syntetiseras proteiner och DNA med hjälp av bakterier.

Å andra sidan förekommer också många skadliga bakterier, som förorsakar olika sjukdomar t.ex. matförgiftning. Organsimen föresöker bekämpa skadliga bakterier genom inflammationsreaktioner, varvid vätska och vita blodkroppar ansamlas runt bakterierna.
 

 
 
Accessibility Feedback