not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Meiosen

Ifall könscellerna skulle vara diploida (2n) såsom de somatiska cellerna så skulle deras sammansmältning till en enda cell leda till att embryot skulle innehålla ett dubbelt genom (4n) jämfört med de ursprungliga könscellerna.

För att undvika detta äger en meiotisk (så kallad reduktions-) delning rum. 
Celler, som påbörjar en meios, fördubblar (replikation) sitt genom på samma sätt som vid mitosen. Men sedan sker två celldelningen tätt efter varandra utan någon fördubbling av genomet. Delningarna resulterar i fyra haploida celler (1n).

Mellan de två meiotiska delningarna finns en interfas under vilken ingen DNA-fördubbling sker.
Bildtext: MEIOS; MITOS; Replikation; 1. celldelningen; 2. celldelningen.

 

 
 
Accessibility Feedback