fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Förökning
klass 2

Förökning

Cellerna kan dela sig på två sätt, antingen mitotiskt eller meiotiskt. Mitosen är en könlös celldelning och genomet överförs oförändrat till dottercellerna. Under meiosen förändras och omfördelas genomet i samband med att spermier och äggceller bildas.  

Alla organismer med könlig förökning har meiotisk delning. Hos honor bildas endast en äggcell och tre förkrympta polkroppar. Hos hanar bildas fyra mogna spermier.

EM bild av tjurspermier i längdsnitt (Pitkittäisleikkaus) och tvärsnitt (Poikkileikkaus). I tvärsnitten ses svansens struktur.

 
 
Accessibility Feedback