fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

Temperatur

Mikrobernas minimi-, optimi- och maximitemperaturer varierar från art till art och avgör i vilken miljö de kan leva. Optimitemperaturen kan variera från 4ºC till över 100ºC beroende på arten. En temperatur på ca 30ºC är dock typisk för många mikrobers tillväxt.

 

När temperaturen avviker från minimum eller maximum skadas cellerna. Vid den optimala temperaturen är cellernas enzymatiska reaktioner som snabbast. När temperaturen faller under minimigränsen förändras cellmembranets egenskaper så att transportprocesserna upphör att fungera. Ifall temperaturen överstigen maximigränsen denatureras cellens proteiner och till slut faller cellen sönder i och med att cellmembranet faller sönder.

Man delar in mikroorganismer i fyra grupper med ledning av den temperatur de lever i:
1. psykrofiler, som lever vid låga temperaturer (0-15ºC),  
2. mesofiler, vilkas optimitemperatur är kring 37ºC
3. termofiler, som lever vid höga temperaturer (över 55ºC)
4. hypertermofiler, som lever vid verkligt höga temperaturer (t.o.m. över 100ºC).

E. coli som är en typisk mesofil har en optimitemperatur på 39ºC, maximitemperatur på 48ºC och en minimitemperatur på 4ºC. Cellmembranernas sammansättning och enzymernas tredimensionella struktur i psykrofila och termofila organismer är specialdesignade för att de skall kunna leva i de extrema förhållnadena.


 

 

 
 
Accessibility Feedback