fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Connexon, konneksoni

Gap junctions förekommer ofta i grupper. Antalet gap junctions per grupp varierar från under 10 till över 1.000, vilket betyder att gruppen mäter från några nm till flera mm
i diameter. 

I däggdjur består kanalerna i en gap junction av två halvor, connexon. Två connexoner placerar sig mitt emot varandra och bildar därmed en kanal genom de båda cellmembranerna. Cellen kan själv bestämma om gap junction är öppen eller stängd. Förhållandet mellan öppen/stängd är vanligen under 1. I hjärtat är detta värde i medeltal 0,2. I nervceller kan värdet vara 0,01. 
Översätt bildtext. Connexon
Många olika faktorer, såsom halten av H+ och Ca++-joner i cytoplasmat, spänningsskillna-den mellan cellerna och proteinkinaser, är viktiga i samband med regleringen av gap junction. I hjärnan produceras en fettsyra-amid, oleamid, som hindrar att gap junction öppnas. Detta gör djur sömniga. Hög Ca++-jon halt och surt cytoplasma stänger också gap junctions. 

Varje connexon består av sex proteinunderenheter, som kallas connexin.  Hos människan har över 20 olika connexiner identifierats.

 
 
Accessibility Feedback