fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Connexiner, konneksiinit

Connexinerna bildar en familj med likartade proteiner. De passerar alla cellmembranet fyra gånger. Connexinerna är av olika längd och benämns efter sin storlek. Hos däggdjur varierar storleken mellan 26 och 60 Da.
Översätt bildtext. Connexon; Connexin.

Trots att de flesta connexinerna är vävnadsspecifika uttrycker många celltyder flera än en connexintyp. Detta innebär att connexonerna kan vara homo-oligomera (alla sex connexiner är av samma typ) eller hetero-oligomera (i connexonerna finns minst två olika former av connexin). Dessutom kan de två connexonerna, som bildar en gap junction, vara homodimera (bestå av två identiska connexoner) eller heterodimera (bestå av två olika connexoner). Homodimera gap junctions släpper igenom ämnen lika bra från båda sidorna medan heterodimerer kan var asymmetriska visavi sin genomsläpplighet.

Mutationer, som sker i connexiner, leder till olika sjukdomar. I dessa fall kan de "friska" connexinerna kan inte kompensera de skadade connexinernas uppgifter. I vissa celler och vävnader behövs dessutom ett bestämt (absolut) antal gap junction kanaler.

 
 
Accessibility Feedback