fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Chaperoner

Vid sidan om chaperonerna finns de så kallade chaperoninerna, som hör till Hsp60 proteinerna. Chaperoninerna hjälper också till vid proteinernas veckning. Chaperoninerna är cylindriska proteinkomplex, i vars inre hålighet polypeptidkedjorna kan veckas i lugn och ro i och med att de där är skyddade för cellens andra makromolekyler.


Man delar in chaperoninerna i två grupper. Till grupp I hör t.ex. GroES chaperonin, som samarbetar med GroEL från E. coli bakterien. Dessa välkända chaperoniner förekommer i prokaryota celler och i eukaryota cellers endosymbiotiska organeller.

Till grupp II hör bl.a. TRiC/CCT (TCP-1 ring complex), som förekommer i eukaryota celler. Dessutom förekommer grupp II chaperoniner i arkeér.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback