fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Kanalproteiner

En del av kanalproteinerna är öppna hela tiden men de flesta öppnas endast vid behov efter en specifik retning.
Kanalproteinerna har tre viktiga uppgifter:

1. de reglerar cellens volym genom att samarbeta med pumpar och bärarprotein, som är kopplade till sekretion och absorption, vid transporten av vatten och joner.

2. jonkanalerna reglerar den elektriska potentialen mellan cellen in- och utsida.

3. en del kanalproteiner släpper Ca++-joner från cellens utsida eller från det endoplasma-tiska nätverket in i cytoplasmat. Detta sätter igång olika responser t.ex. sekretion, muskel-kontraktion, eller nedbrytning av mikrotubuli.

Retbara celler såsom muskel- och nervceller har kanalproteiner, som reagerar på föränd-
ringar i den elektriska spänningen. Då en nervcell depolariseras öppnas kanalerna momen-tant och låter först Na+-joner strömma in i cellen och sedan K+-joner ut ur cellen.

Efter detta återställs de ursprungliga tillståndet (= hög K+-halt och låg Na+-halt på insidan). Detta sker med hjälp av enzymet Na/K-ATPas. Processen leder till att nervsignalen förs framåt.

Bilden visar hur jonkanalerna fungerar. När kanalen öppnas strömmar katjoner (positivt laddade joner) in i cellen.

 
 
Accessibility Feedback