not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Befruktningen

Äggcellen omges av follikelns granulosaceller. En del av dessa celler hänger kvar runt äggcellen efter ovulationen, då ägget lossnat från ovarierna. Granulosacellerna lossnar så småningom från äggcellen. Kvar blir det innersta lagret som skyddar äggcellen.
Äggcellen omges ganska länge av zona pellucida, som ger ett mekaniskt stöd åt ägget samt reglerar vilka ämnen, som transporteras in och ut ur ägget.
I zona pellucida finns glukoproteiner som fungerar som receptorer för spermier.

Under äggcellens cellmembran finns s.k. "cortical granula", som avges exocytotiskt på äggets yta genast efter att den första spermien trängt in i äggcellen. Detta hindrar alla andra spermier från att tränga in.

 

 
 
Accessibility Feedback