fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av cis-del i Golgiapparat
   
sivusto123
EM-bild av trans-del i Golgiapparat
   

Golgiapparatens struktur

Golgiapparaten består av 4-6 platta vesikler, som inte står i direkt kontakt med varandra (se bilden).

Golginapparaten har en cis-del och en trans-del.
Cis-delen är vänd mot det endoplasmatiska retiklet. Proteinerna, som syntetiseras i RER, transporteras till Golgiapparaten via SER. I cis-delen adderas mannos-6-fosfat till proteinerna, som skall slussas till lysosomerna.

I trans-delen är membranerna förtjockade på grund av att mängden kolesterol har ökat. De sekretoriska vesiklerna, som innehåller proteiner, lossnar från trans-delen. I trans-delen finns ett receptorprotein, som känner igen mannos-6-fosfat och slussar de lysosomala proteinerna till sina egna vesikler, för vidare transport till lysosomerna. 

Golgiapparaten är cellens viktigaste sorteringscentrum. Följande processer sker:

  1. glykolipider och proteiner dirigeras i olika riktningar: a) till cellens utsida, b) cellmembranen och c) lysosomerna.
  2. i trans-delen sorteras proteinerna till epitelcellernas basolaterala och apikala sidor 
  3. tiaminpyrofosfatas och galatotransferas är typiska enzymer för trans-delen.

    Med termen Golgin vesikel avses vesikler, som avsnörs från trans-delen och som används för transport av ämnen till rätt ställe.

 
 
Accessibility Feedback