not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av cis-del i Golgiapparat
   

EM-bild av trans-del i Golgiapparat

Elektronmikroskopisk bild av Golgiapparat med färgade trans-delar (lungfibroblast från människa).
pil = trans-del i Golgiapparat

 
 
Accessibility Feedback