fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM bild av glykokalix
   

Glykokalix

På cellmembranets yta finns sura glykoproteiner.
I glykoproteinernas sockerkedjor finns negativt laddade sialsyra- och sulfatgrupper.

Glykokalix består av cellmembranets glykoproteiner och deras sockerkedjor samt dessutom glykoproteiner, proteoglykaner och glykosaminoglykaner, som ingår i den intercellulära substansen.  Detta innebär att det är svårt att dra en exakt gräns för cellens yttre yta.
Glykoproteinerna på cellens yta fungerar ofta som antigener.
Översätt bildtext: Glykokalix; Cytoplasma; Kärna

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback