fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Ribotzymer
   

Enzymerna

 

Enzymer katalyserar så gott som alla biokemiska reaktioner i cellen. Alla kända enzymer är proteiner. Dessutom förekommer katalytiska RNA-molekyler, s.k. ribotenzymer. Enzymernas uppgift är att sänka reaktionens aktiveringsenergi. Detta leder till att reaktionen försnabbas. Enzymerna är mycket effektiva och behövs vanligen i ytterst små mängder. Enzymerna försnabbar reaktionerna upp till 107–1014 gånger utan att störa reaktionens termodynamik eller balans.

 

När ett enzym katalyserar en reaktion bildas vanligen ett enzym-substrat-komplex
(ES-komplex) nära enzymets s.k. active siteActive site ansvarar både för enzymets katalytiska aktivitet och reaktionens specificitet. De flesta enzymer har vanligen förmåga att binda endast en eller några få likartade substratmolekyler.

Enzymets active site och dess substrat är komplementära på den tredimensionella nivån.
De binds tätt till varandra med hjälp av multipla, icke kovalenta interaktioner, som samtidigt stabiliserar reaktionens transitionstillstånd. De icke kovalenta interaktionerna åstadkommer s.k. bindningsenergi, som är av stor betydelse för katalysen.
Bindningsenergin har tre uppgifter:
1. sänka substratets entropi
2. skapa fysikaliska spänningar på vissa ställen i substratmolekylen
3. förändra enzymets konformation (s.k. induced fit). 
Konformationsförändringarna underlättar placeringen av funktionella grupper till platser, som är fördelaktiga för katalysen.
Enzymer används också i syra-bas-reaktioner och vid kovalent katalys.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback