fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Enzymerna

Med termen enzym avser man proteiner, som katalyserar biologiska reaktioner. Redan mycket små mängder enzymer möjligör, försnabbar och reglerar kemiska reaktioner. De flesta av cellens reaktioner är enzymatiska. Utan hjälp av enzymer skulle de metaboliska reaktionerna ske alltför långsamt.


Enzymets proteindel kallas apoenzym. Apoenzymet bestämmer enzymets specificitet.
Enzymerna innehåller dessutom andra delar s.k. kofaktorer. Kofaktorerna är nödvändiga för enzymets aktivitet. 
En kofaktor kan vara: 1. oorganisk t.ex. en metalljon  
                                 2. organisk t.ex. ett koenzym.

Vissa enzymer behöver både metalljonen och koenzymet för ett uppnå full aktivitet.
En metalljon eller ett koenzym, som är kovalent bundet till ett enzym, bildar en s.k. prostetisk grupp.

Det fullständiga enzymet kallas holoenzym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback