fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
EM-bild av sekretionsvesikel
   

Exocytos

Med begreppet exocytos avses trans-port av ämnen ut ur cellen. Bilden visar en cell, som syntetiserar proteiner, och hur transporten ut ur cellen går till. 

I kärnan bildas mRNA-molekyler utgående från bassekvensen på DNA-molekylen. 
Ifall det nysyntetiserade proteinet har 
1. en signalpeptid bestående av 20-30 aminosyror, vilka i peptidens centrala del är hydrofoba, kommer proteinet att bindas till en
2. "signal recognition particle" (SRP) , som förmedlar bindningen till en 
3. SRP-receptor på rER-membranet.
4. Hela ribosomen binder till rER-membranet.
5. Vid SRP-receptorn finns en rER-por, igenom vilken signalpeptiden och det nysyntetiserade proteinet förs in i rER-lumen.
6. Intill poren finns ett signalpeptidas, som klyver bort signalpeptiden från proteinet.     

Översätt bilden: kärna; Golgiapparat, cellmembran; intercellulärsubstans.

Proteiner, som skall avsöndras, packas in i membranblåsor och förs till Golgiapparaten och vidare ut till cellens yta. Avsöndringen kan vara kontinuerlig (konstitutiv) eller t.ex. hormonellt reglerad.
Nervcellernas signalsubstanser samt makrofagernas och osteoklasternas lysosomala enzymer avsöndras också via exocytos.

 
 
Accessibility Feedback